Zobacz mnie na GoldenLine
Blog > Komentarze do wpisu

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym.

Sejm przyjął zaproponowane przez Ministerstwo Finansów zmiany podyktowane koniecznością implementacji przepisów dyrektywy Rady 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej w zakresie podatku akcyzowego od węgla, węgla brunatnego i koksu.

 Jest zatem szansa na ulgi w podatku akcyzowym od węgla i koksu od 01.01.2012r. i tym samym brak wzrostu kosztów ogrzewania.

Projekt zmian na stronach MF:

 http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=6&dzial=637&id=265319&typ=news

Nowe regulacje nakładają na podatników dokonujących obrotu wyrobami węglowymi nowe obowiązki informacyjne, np. konieczność składania deklaracji podatkowych, obowiązek, pisemnego powiadomienia właściwego naczelnika urzędu o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, wymóg prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych.

  

 

 

Opinie i porady zamieszczone na niniejszym blogu nie stanowią czynności doradztwa podatkowego.

Poradę, opinię, rozwiązanie konkretnego problemu podatkowego uzyskasz odwiedzając:

http://www.etr-podatki.com.pl/

poniedziałek, 22 sierpnia 2011, etrkancelaria

Polecane wpisy