Zobacz mnie na GoldenLine
Blog > Komentarze do wpisu

Czynny żal - wzór pisma

 

 

                                                                                                                                     Wrocław, dnia……..

 

                Naczelnik Urzędu Skarbowego we Wrocławiu

                …………………………………………………….

                …………………………………………………….

 

Działając na podstawie art. 16§ 1 ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks Karny Skarbowy (Dz.U.07.111.765), jako osoba odpowiedzialna za rozliczenia podatkowe firmy X Sp.z.o.o. z siedzibą……………….., NIP…………………składam zawiadomienie o niezłożeniu w ustawowym terminie aktualizacji zgłoszenia NIP-2.

 Przyczyną zaniedbania był brak procedur wewnętrznych zapewniających skuteczny przepływ informacji na temat danych rejestrowych objętych zgłoszeniem NIP-2.

Jednocześnie informuję, że aktualizacja została dokonana w dniu……….., a w Spółce wdrożono  właściwe procedury w tym zakresie.

Ze względu na powyższe okoliczności oraz treść art. 16§ 1 KKS, wnoszę o odstąpienie od stosowania sankcji przewidzianych w KKS.

 

……………………………………

……………………………………

 

 

Opinie i porady zamieszczone na niniejszym blogu nie stanowią czynności doradztwa podatkowego.

Poradę, opinię, rozwiązanie konkretnego problemu podatkowego uzyskasz kontaktując się z doradcą podatkowym:

http://www.etr-podatki.com.pl/

 

środa, 07 września 2011, etrkancelaria

Polecane wpisy

Komentarze
ewaa-a
2016/01/31 12:57:01
Zawsze mnie rozbraja ta nazwa czynny żal i w ogóle sens tego pisma. Na szczęście mam świetne biuro księgowe SigmaPartner z Poznania i już chyba z kilka lat nie wysyłałam czynnego żalu.